ข้อมูลนักเรียน
(กรณีจำนวนผู้เรียนมากกว่า 1 คน กรุณากรอกข้อมูลนักเรียนเพียงคนเดียว)
ชื่อ นามสกุล*
ชื่อเล่น*
Line id*
E-mail*
กรุณากรอกอีเมล์ที่ถูกต้อง
เบอร์ติดต่อ*
วันเกิด*
สถานศึกษา*
ระดับชั้น*
บัตรประชาชน* กรุณาแนบไฟล์ภาพ บัตรประชาชนของนักเรียน หรือ ผู้ปกครอง
______________________________________

ข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน
วิชาที่เรียน*
สถานที่เรียนพิเศษ* เรียนออนไลน์ ผ่าน Video Call

เรียนที่บ้าน
**เฉพาะในกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่** โปรดระบุบ้านเลขที่ ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด ให้ครบถ้วน


เรียนนอกสถานที่
**เฉพาะในกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่** โปรดระบุสถานที่หรือบริเวณ/ย่านที่สะดวกเรียนอย่างละเอียด
วันเรียน* เสาร์  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์ 
เวลาเริ่มเรียน*   จำนวนชม.เรียน*
ติวเตอร์ ไม่ระบุ  เพศชาย  เพศหญิง
จำนวนผู้เรียน*
______________________________________
เพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ นักเรียน    ผู้ปกครอง
รับข่าวสารจาก เพื่อน/บุคคลอื่น  เว็บไซต์  Google  Facebook