สมัครติวเตอร์

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 • อีเมล*
 • ตั้งรหัสผ่าน*
 • ยืนยันรหัสผ่าน*

ข้อมูลส่วนตัว

 • คำนำหน้า *
 • ชื่อ *
 • นามสกุล *
 • ชื่อเล่น *
 • วันเกิด *
 • เบอร์มือถือ *

  กรุณากรอกแต่เบอร์ตัวเลข 10 หลักเท่านั้น เช่น 0811234567

 • Line ID *
 • ที่อยู่ปัจจุบัน *
 • บัตรประชาชน *

  กรุณาแนบไฟล์ภาพ บัตรประชาชน / ใบขับขี่รถยนต์


บุคคลอ้างอิง

 • ชื่อ *
 • เบอร์ติดต่อ *
 • ความสัมพันธ์ *

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมปลาย
 • โรงเรียน *
 • แผนการเรียน *
 • GPA *
 • ระดับการศึกษาปัจจุบัน
 • กำลังศึกษาหรือจบระดับ *
 • ระดับปริญญาตรี
 • สถาบัน
 • คณะ
 • สาขา/วิชาเอก
 • GPAX
 • เอกสารอ้างอิง *

  กรุณาแนบไฟล์ภาพ บัตรนิสิต-นักศึกษา / Transcript / ใบประกาศนียบัตร ป.ตรี

 • ระดับปริญญาโท
 • สถาบัน
 • คณะ
 • สาขา/วิชาเอก
 • GPAX
 • เอกสารอ้างอิง *

  กรุณาแนบไฟล์ภาพ บัตรนิสิต-นักศึกษา / Transcript / ใบประกาศนียบัตร ป.โท

 • ระดับปริญญาเอก
 • สถาบัน
 • คณะ
 • สาขา/วิชาเอก
 • GPAX
 • เอกสารอ้างอิง *

  กรุณาแนบไฟล์ภาพ บัตรนิสิต-นักศึกษา / Transcript / ใบประกาศนียบัตร ป.เอก

งานสอนที่ต้องการสอนในปัจจุบัน

 • สถานที่สะดวกสอน *

ประวัติการสอน / ทำงาน

 • ประสบการณ์การสอน
 • เคยสอนพิเศษ วิชา / ระดับชั้น / รร. อะไรบ้าง
 • เคยสอนพิเศษติวเข้า ม.1 / ม.4 / มหาวิทยาลัย ที่ใดบ้างหรือไม่
 • มีประสบการณ์สอนตาม โรงเรียน / สถาบันกวดวิชา / วิทยากร ที่ใดบ้างหรือไม่
  • ประสบการณ์การทำงาน

   กรณีที่คุณเรียนจบแล้วเคยทำงานมา หรือกำลังทำงานอยู่ โปรดระบุ

  • เพิ่มเติม